12711173_591157837700901_6082138051796986562_o

אפשר לכתוב פה שאנחנו מצלמים
מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו,
שאנחנו מצלמים חתונות כשבע שנים
ושיש לנו ציוד מקצועי ומגניב
ומעבר לשותפות אנחנו
חברים טובים המון שנים!
אבל, את מי זה מעניין?

אז נסכם את זה במשפט אחד קצר
אנחנו מאוהבים במה שאנחנו עושים
ועושים את מה שאנחנו אוהבים!

יש הקוראים לזה עבודה
אנחנו קוראים לזה אומנות
נשמח לתעד לכם את האירוע!